УПИС.АПИ

Зашто пословна интелигенција (BI- Business Inteligence)? УПИС ЕРП решења садрже преко 3000 извештаја који служе као помоћ запосленима приликом доношења одлука у вези пословања. Ипак, ти извештаји често нису згодни за руководиоце, јер руководиоци не желе да се удубљују у детаље пословања већ им требају сажети, лепи и тачни извештаји који могу да им помогну да за кратко време донесу најбоље пословне одлуке.

Алати пословне интелигенције – АПИ, обухватају апликације и технологије за сакупљање, чување, анализирање, дељење, приступ и приказ података у виду извештаја који служе као подршка за доношење оптималних пословних одлука. Другим речима, они податке, путем анализа, претварају у информације које нам омогућавају изналажење правог начина деловања.

Складиште података (Data Warehouse) је посебан облик организације података, где су они денормализовани и прилагођени брзом претраживању. УПИС.АПИ не условљава предузеће куповином неког конкретног алата пословне интелигенције, већ нуди отворену платформу складишта података са основним сетом извештаја реализованим уз помоћ Microsoft „самоуслужних“ BI алата (Power Pivot, Power BI). Самим тим, нема потребе за додатним инвестицијама.

УПИС складиште података омогућава вишегодишњи, консолидујући поглед на податке. Иако нису коришћени скупи BI алати обезбеђена је знатно већа брзина извештавања у односу на трансакционе системе. Исти извештаји су кроз Power BI сервис доступни одмах и на веб и мобилним платформама (Windows, Android, iOS).