УПИС.Партнер

УПИС.Партнер је софтверски пакет ЕРП класе намењен планирању и управљању свим добрима у малим и средњим предузећима. Он је софтверска подршка аутоматизованом пословном информационом систему и прати: предмете, средства рада, кадрове, финансије, партнере и остала пословна добра кроз њихов животни век. Намењен је предузећима  која користе од 6 до 15 конкурентских лиценци са могућношћу проширења до 29 лиценци.

УПИС.Партнер је производ који има идентичну базу box-partnerподатака као УПИС.Нет. Подржан је менијем у облику стабла, по концепту радне површине, и подешен за више различитих улога, који раде послове као што су: набавка, продаја, производња, одржавање, кадрови, зараде, књиговоство… Испоручује се са прототипом пословног модела, израђеног од стране сертификованих партнера прилагођеног различитим пословним областима. Прилагођава се информационим захтевима корисника параметарским, а по потреби и програмским подешавањем. УПИС.Партнер је ЕРП који има могућност интеграције са апликацијама за рад малопродајних објеката, теренских комерцијалиста, магацинско и wеб пословање, управљање пословном документацијом и алатом пословне интелигенције (BI). Такође, могуће је повезати га са производним информационим системима и системима за размену електронских докумената (EDI).

УПИС.Партнер у појединим сегментима пословања има умањене функционалности у односу на УПИС.Нет (опис подсистема), које се могу проширити куповином његових надградњи (брзе маске, деловодник, планирање и буџетирање, радне листе, вагања, откуп, финансирање кооперације, сервис и одржавање, услужно складиштење, инжењеринг, комунална делатност).

Продају, обуку, увођење и одржавање информационих система заснованих на  УПИС.Нет-у ради ИИБ са сертификованим партнерима.