Услуге

Обука

  • Пројектовање
  • Програмирање
  • Рад са УПИС-ом

Консалтинг

  • Реинжењеринг информационих токова
  • Процедуре и процеси
  • Стандардизација означавања предмета пословања
  • Дефинисања докумената

Увођење

  • Увођење се ради применом сопствене 3ПИ методологије