УПИС.Веб

УПИС.Веб апликација састоји се из Интернет поручивања и Интернет извештавања.

Интернет поручивање представља проширење фамилије УПИС производа које се користи за трговину са правним лицима преко Интернета. Интернет не представља будућност већ садашњост пословања, а Интернет поручивање је алат који ствара реалне услове за повећање обима продаје, при чему се повећава тачност у раду и штеди време потребно за поручивање, што за последицу има смањене трошкове.

Ово је алат који купцу ставља на располагање залихе, цене, статусе, испоруке и доспеле обавезе. Другим речима, он омогућава купцима да:

  • поручују
  • добијају потврде о приспећу
  • штампају документа
  • размењују документа и остваре увид о тренутном стању испорука
  • имају увид у структуру промета итд.

Ово решење подржава и визуелно представљање производа, као и манипулатор за замену недостајућих артикала. Подржан је рад за групе купаца, као и за појединачне купце, уз коришћење актуелних ценовника, уговора и услова продаје.

Интернет извештавање омогућава приказ свих извештаја из УПИСа путем Интернет презентације.