3ПИ методологија

3ПИ је методологија увођења настала на основу вишегодишњег искуства успостављања ИС у предузећима различитих делатности.

Прототипски Пренос Позитивних Искустава

 • Доноси полазни прототип из делатности
 • Преузима искуства ИС-а корисника
 • Преузима или ствара процедуре квалитета

Фазе увођења

 • Припрема
 • Анализа
 • Постављање прототипа
 • Израда радног модела
 • Тестирање
 • Обука
 • Припрема за пуштање у рад
 • Пуштање у рад
 • Подршка за време коришћења