Мали УПИС

Мали УПИС је пакет пословног софтвера, box-maliпословног модела, услуга и подршке, а намењен је управљању добрима у микро и малим предузећима, до 5 конкурентских лиценци. Проширив је до максимално 9 лиценци, а у случају раста фирме, наслеђује га УПИС.Партнер који подржава постојећи пословни модел и достигнуте функционалности. Пакет се испоручује са пословним софтвером, предефинисаним пословним моделом, обуком, увођењем и подршком. Мали УПИС има веома повољну цену и он је једно од најјефтинијих ЕРП решења за мала предузећа која се могу пронаћи на српском тржишту. Ограничење му је што не подржава дораде на захтев корисника, али се може проширити неким од постојећих извештаја које поседује УПИС.Партнер. Мали УПИС подржава надградњу за рад малопродајних објеката (УПИС.Каса).

Аутор софтверске платформе Мали УПИС је ИИБ, а пословног модела је предузеће Веде ИТ које је и ексклузивни продавац пакета. Мали УПИС и УПИС.Партнер раде на истој софтверској платформи па имају једнак кориснички интерфејс и базу података. Уводи се по веома ефикасној методологији, коју је развило предузеће Веде ИТ, а која значајно скраћује и појефтињује процес увођења.