Поређење пакета

Карактеристике Мали УПИС УПИС Партнер УПИС Нет
Пословно
  Мале фирме
  Средње фирме
  Велике фирме
  Просечан годишњи приход предузећа где је уведен 850K € 6M € 17M €
  Минимална инвестиција кључ у руке (мин. број лиц.) 1.500 € 20K € 30K €
  Максимална инвестиција кључ у руке (макс. број лиц.) 10.000 € 60K € N
  Број дана од уговарања до кључа у руке 15 90+ 120+
Софтверска платформа
  Windows
  SQL Server 2005/2008
  SQL Server 2012/2019
Пословни модел
  3ПИ полазни прототип – отворен
  3ПИ полазни прототип
  Мали УПИС предефинисан
  Речник података за параметре
  Право корисника на програмске дораде
  Право корисника на параметарске дораде
Начин рада
  Дистрибуиран
  Централизован
Лиценцирање
  Конкурентни корисници
  Радна места / рачунари
  Лиценца укључује неограничен број правних лица
  Минималан број лиценци 1 6 10
  Максималан број лиценци 9 29 N
  Процењен број запослених / број лиценци мање од 50 / 1-9 50-250 / 6-29 100+ / 10+
Надоградња
  УПИС Партнер
  УПИС.НЕТ
Паушална подршка после гарантног рока
  Трајање гарантног рока (месеци) 12 12 12
  Гарантни рок тече од старта уживо
  Укључен рад консултанта
  Исправке грешака и нове верзије
Подсистеми
  Чиниоци пословања
  Унутрашња трговина
  Спољна трговина
  Транспорт
  Развој и пројектовање
  Планирање уз доплату
  Производња •*
  Одржавање •*
  Складиштење
  Финансије и економика
  Инвентар
  Кадрови
  Зараде
  Подршка систему квалитета
  Књиговодство
  Рачуноводство
  Кооперација у пољопривреди уз доплату
  Инжењеринг и услуге уз доплату
  Комуналне услуге уз доплату
  B2B, EDI (електронска размена докумената) уз доплату
  Деловодник уз доплату
Проширења
  MS Office интеграција
  Каса
  Мобилно пословање (поручивање, истраживање тржишта и магацинско пословање)
  Веб поручивање и извештавање
  Складиште података – пословна интелигенција
  Интеграција са  Lobo-DMS и процесним сервером            Lobo-Talk
*пуна функционалност добија се уз доплату