УПИС.Нет специјализована решења

КООПЕРАЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ  је једно од посебних решења, које покрива послове вишегодишње кооперације, са или без финансирања и кредитирања посла, уз могућност натуралне размене са кооперантом. Омогућено је праћење парцела, плодореда, третмана усева, грла,  лечења и других важних ствари код кооперанта. Уговарање, пријем, откуп, консигнација, замена и контрола квалитета пољопривредних производа са обрачуном откупа даје комплетан увид у послове производње сировина.  Посебно су обрађене специфичности за шећерну репу, житарице, дуван, поврће, млеко и месо.

ИНЖЕЊЕРИНГ И УСЛУГЕ, као посебно решење, омогућавају праћење токова података у инжењеринг пословима почев од тендера, преко анализе цене, израде понуда, предмера и предрачуна, уговарања и везе са кооперантима до ситуирања по свим фазама посла и окончане ситуације. Омогућена је примена клизне скале или свођења на неку од валута.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ покривају евиденције потрошача са више уговора правних и физичких лица, за разне врсте комуналних услуга. Омогућена је испорука и очитавање утрошака по мерним местима од разних нивоа подстаница до потрошачких мерних места, по ходограмима који су груписани по реонима, улицама и зградама. Обрачун и фактурисање, у зависности од типа уговарања, ради се за правна лица са једним или више мерних уређаја, за физичка лица са заједничким и сопственим мерним уређајем, а узима се у обзир аконтација и разне врсте попуста и олакшица. Фактуре су обрачунског типа и садрже информацију о неизмиреним дуговањима, каматама и аконтацијама.

specijalizovana