Квалитет

Будући да се бавимо делатношћу коју одликује велика брзина и значајан број промена јако рано смо спознали важност управљања квалитетом наших производа и услуга.

Политика квалитета

  • Успостављање пословних процеса и активности у пословном систему ИИБ-а који стално доприносе унапређењу квалитета.
  • Продуковати квалитетне и поуздане програмске производе, који потпуно задовољавају захтеве, потребе и очекивања корисника.
  • Планирати активности у свим пословним процесима и уносити стална побољшања, са циљем да изврсност постане правило и препознатљив стил нашег рада.
  • Градити климу сарадње, поверења и припадности фирми код свих запослених, укључујући их у креирање пословних процеса.