Партнер.ГПС

Партнер.ГПС је софтвер који тесно сарађује са решењем УПИС.Моб, а сврха му је евидентирање географских локација партнера и њихово повезивање са ЕРП-ом. Он првенствено служи за унос јединствене локације сваког партнера или места испоруке добара и услуга. Ови подаци се преносе у УПИС.Моб где је могуће планирати обиласке партнера кроз дефинисање рута обилазака, придруживање теренских комерцијалиста и прављење плана обилазака на дневном и месечном нивоу.

Партнер.ГПС је директно повезан са ЕРП решењем тако што податке о локацијама придружује шифарнику Партнера. Локације партнера можемо лако уочити коришћењем Бинг мапа, а помоћу УПИС извештаја прављених уз употребу ПоwерПивот технологије могуће је генерисати ПоwерВиеw или ПоwерМапс извештаје који на географским локацијама приказују различите податке у вези продаје. На овај начин омогућава се боља визуализација продаје по регионима, што олакшава руководству доношење одлука у вези продаје и маркетинга.