УПИС.Каса

УПИС.Каса представља функционално проширење процеса продаје на мало у раду са фискалним уређајима. Производ ради са пуном функционалношћу, као главна каса или продајна каса повезана са фискалним штампачем. Пуна функционалност главне касе обезбеђује вођење залиха у реалном времену и размену података са ЕРП решењима из УПИС фамилије производа, при чему се стања воде и када је каса у тзв. офлајн моду.

Карактеристике производа:

  • Размена података са ЕРП решењима из УПИС фамилије производа врши се помоћу ФТП сервиса.
  • Подржано је више фискалних штампача и рад са појединачним продавницама и мега маркетима.
  • Уграђена је и подршка за електронску вагу са очитавањем измерене масе и штампом у облику баркод налепница.
  • УПИС.Каса подржава сменски рад са могућношћу дефинисања касира, преносом готовине у касу и евиденцијом фискалног дневног извештавања.
  • Поседује више начина претраживања артикала, препознавање серија и баркод читаче.
  • Има могућност израде предрачуна и рачуна за правна лица и праћење разних врста средстава плаћања, а подржава и више начина паковања артикала.
  • Праћење продаје за потребе фискалног система потпуно је аутоматизовано и прати фискалне исечке, рачуне, НИ обрасце и сравњује обрачунати порез по рачунима и тарифама.
  • УПИС за потребе малопродајних објеката ради нивелације и штампа налепнице за нове артикле и артикле са промењеним ценама са баркодом.
  • Подржан је мрежни рад
  • Подржани су штампачи HCP P2DS, Int Raster FP600 (бивши FP550) i Galeb FP550

 
kasa