Други о нама

УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.

Јанош Варга, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:37:52+01:00

Јанош Варга, ИТ менаџер

УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.
Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

IIB d.o.o.
2016-12-21T13:01:08+01:00

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.
Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.

Лука Којић, Директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:50:52+01:00

Лука Којић, Директор

Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.
Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:10:20+01:00

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.
Захваљујући импресивној помоћи ИИБ-а, нарочито у првим месецима, уочили смо могућности за повезивање пословних процеса и рационализацију пословања.

Петар Стојковић, Директор ИТ

IIB d.o.o.
2016-12-21T10:15:31+01:00

Петар Стојковић, Директор ИТ

Захваљујући импресивној помоћи ИИБ-а, нарочито у првим месецима, уочили смо могућности за повезивање пословних процеса и рационализацију пословања.
УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...

Данило Боровница, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-11-01T11:56:04+01:00

Данило Боровница, ИТ менаџер

УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...
УПИС је постао наш избор, јер је располагао модулима за све сфере нашег тренутног и будућег пословања. Сходно слогану "све за грејање на једном месту" тежили смо ка томе да све информације буду на једном месту. УПИС нам је то омогућио...

Дејан Тодоровић, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:28:57+01:00

Дејан Тодоровић, ИТ менаџер

УПИС је постао наш избор, јер је располагао модулима за све сфере нашег тренутног и будућег пословања. Сходно слогану "све за грејање на једном месту" тежили смо ка томе да све информације буду на једном месту. УПИС нам је то омогућио...
На наше задовољство, али и задовољство корисника, коначно смо добили све информације на једном месту. Прецизно је дефинисано ко, шта и како ради. У делу набавке извршена је правилна класификација материјала, успостављен је низ уговор - поруџбеница - пријемница, увек ажурни су постали извештаји о набавкама по партнерима, артиклима, подаци о ценама...

Зоран Костић, Директор ИТ

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:00:25+01:00

Зоран Костић, Директор ИТ

На наше задовољство, али и задовољство корисника, коначно смо добили све информације на једном месту. Прецизно је дефинисано ко, шта и како ради. У делу набавке извршена је правилна класификација материјала, успостављен је низ уговор - поруџбеница - пријемница, увек ажурни су постали извештаји о набавкама по партнерима, артиклима, подаци о ценама...
Препознали смо да нам УПИС у највећој мери може понудити оно што смо тражили. Искуство консултаната ИИБ-а нам је пружило сигурност да ћемо успешно каналисати пословне процесе и на ефикасан начин их претопити у системске процедуре.

Зоран Орлић, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-11-01T11:39:59+01:00

Зоран Орлић, ИТ менаџер

Препознали смо да нам УПИС у највећој мери може понудити оно што смо тражили. Искуство консултаната ИИБ-а нам је пружило сигурност да ћемо успешно каналисати пословне процесе и на ефикасан начин их претопити у системске процедуре.
Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.

Љубиша Раденковић, Директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:53:05+01:00

Љубиша Раденковић, Директор

Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.
УПИС се показао као веома практичан и примењив. Лако се учи, брзо прилагођава кориснику...

Петар Стојановић, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-11-01T11:50:50+01:00

Петар Стојановић, ИТ менаџер

УПИС се показао као веома практичан и примењив. Лако се учи, брзо прилагођава кориснику...
Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.

Борис Вукмировић, Технички директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T13:12:03+01:00

Борис Вукмировић, Технички директор

Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.
0
0
IIB d.o.o.

nagradenagrade