ИИБ данас

ИИБ, са својим партнерима, бави се изградњом и одржавањем пословних информационих система у производњи и промету роба и услуга. Између осталог ми вам омогућавамо да сагледате потребе за успостављањем савремених пословних информационих система, а ако сте их већ сагледали помоћи ћемо вам у дефинисању информационих захтева. Ако сте то већ урадили заједнички ћемо одабрати савремена софтверска решења, рачунаре, опрему и припремити мрежну инфраструктуру, упутићемо вас како да остварите очекивано. На крају ако желите услугу по принципу „кључ у руке“ испоручићемо вам и пустити у употребу пословни информациони систем заснован на фамилији наших производа УПИС.

Визија

Ширење културе хуманог коришћења информационих технологија.

Мисија

Остваривање уравнотеженог раста и тржишно ширење уз тежњу ка пословној изврсности.

Циљ

Стварање врхунских програмских производа који испуњавају очекивања наших корисника.

Пословна политика

  • Успостављање ефикасног пословног система ИИБ-а способног да задовољи потребе запослених и корисника.
  • Стварати нове и чувати постојеће кориснике, кроз израду и иновацију корисних програма високе поузданости и квалитета.
  • Пословати профитабилно, гајењем поштеног и дугорочног партнерства са корисницима и испоручиоцима.
  • Постизати ефикасност у изради програмских производа уз уравнотеженост стварања и нових сазнања.
  • Мотивисати и усавршавати кадрове и оспособљавати кориснике за успешно и лако коришћење рачунарске технике путем сталног образовања и саветовања.

Miloš Bošnjak