УПИС.ДМС

Интеграција са ЛобоДМС, софтвером за управљање пословном документацијом, обезбеђује да сви структурирани документи из УПИСа (пријемнице, поруџбенице, отпремнице итд.) и неструктурирани документи буду аутоматски архивирани у електронској форми и као такви претраживани на основу задатих критеријума. Систем за управљање пословном документацијом може се повезати са MS Exchange сервером, Microsoft технологијама и са MS SharePoint сервисима.

dms