УПИС.Нет

УПИС.Нет је софтверски пакет ЕРП класе намењен планирању и управљању свим добрима у средњим и великим предузећима. Он  је  софтверска  подршка  аутоматизованом пословном информационом систему и прати предмете, средства рада, кадрове, финансије, партнере и остала пословна добра кроз њихов животни век. Намењен је предузећима са најмање 10 именованих лиценци и могућношћу неограниченог проширења.

УПИС.Нет је наш први производ, познат као box-net„Први српски ЕРП“, који је обухвата мноштво функционалности. Подржан је менијем у облику стабла, по концепту радне површине, а подешен је за више различитих улога, од којих је свака прилагођена раду поједине пословне области, као што су набавка: продаја, производња, одржавање, кадрови, зараде, књиговоство … Испоручује се са прототипом пословног модела, развијеног у ИИБ-у, за одговарајућу пословну област. Прилагођава се информационим захтевима корисника параметарским, а по потреби и програмским подешавањем. УПИС.Нет је ЕРП који има могућност интеграције са апликацијама за рад малопродајних објеката, теренских комерцијалиста, магацинско пословање, web пословање, управљање пословном документацијом и алатом пословне интелигенције (BI). Taкође, могуће је повезати га са производним информационим системима, и системима за размену пословних докумената (EDI).

Продају, обуку, увођење и одржавање информационих система заснованим на УПИС.Нет-у ради ИИБ са сертификованим партнерима.

Више информација можете пронаћи на следећим страницама:

УПИС.Нет подсистеми

УПИС.Нет топологија

УПИС.Нет специјализована решења