УПИС.Нет топологија

Трансакционална база УПИС фамилије производа заснована је на Microsoft SQL Server систему за управљање базама података. Презентациони слој развијен је употребом Visual Fox Pro и .NET алата. Удаљене локалне мреже могу да раде потпуно независно од централе помоћу удаљених репликативних сервера базе или да буду стално на вези користећи Терминал сервисе. Повезивање локалних мрежа могуће је остварити преко Интернета.

Топологију решења можете да видите на следећем дијаграму:

Topologija_CIR