UPIS.Net topologija

Transakcionalna baza UPIS familije proizvoda zasnovana je na Microsoft SQL Server sistemu za upravljanje bazama podataka. Prezentacioni sloj razvijen je upotrebom Visual Fox Pro i .NET alata. Udaljene lokalne mreže mogu da rade potpuno nezavisno od centrale pomoću udaljenih replikativnih servera baze ili da budu stalno na vezi koristeći Terminal servise. Povezivanje lokalnih mreža moguće je ostvariti preko Interneta.

Topologiju rešenja možete da vidite na sledećem dijagramu:

Topologija_LAT