Senta_CIR

Senta_CIR

Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.

Љубиша Раденковић, Директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:53:05+01:00

Љубиша Раденковић, Директор

Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.