PPT_LAT

PPT_LAT

Oblast ulazne kontrole kvaliteta uopšte nije bila automatizovana do dolaska UPIS-a i tek sada možemo reći da smo uspeli da integrišemo sve procese u jedinstven informacioni sistem.

Miroslav Đorđević, Direktor IT sektora "PPT Servoupravljači"

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:09:14+01:00

Miroslav Đorđević, Direktor IT sektora "PPT Servoupravljači"

Oblast ulazne kontrole kvaliteta uopšte nije bila automatizovana do dolaska UPIS-a i tek sada možemo reći da smo uspeli da integrišemo sve procese u jedinstven informacioni sistem.