PPT_CIR

PPT_CIR

Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

IIB d.o.o.
2016-12-21T12:10:20+01:00

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.