NEXE_CIR

NEXE_CIR

УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.

Јанош Варга, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:37:52+01:00

Јанош Варга, ИТ менаџер

УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.