Energetika_LAT

Energetika_LAT

Svakom zdravom poslovnom subjektu je cilj da na svaki način pokuša da smanji troškove poslovanja. Mi smo implementacijom ovog poslovnog rešenja apliciranog kroz UPIS već u prvoj godini prepolovili troškove poslovanja zaliha, kamata, raznih taksi i dr., a na drugoj strani značajno povećali procenat naplate usluga.

Boris Vukmirović, Tehnički direktor

IIB d.o.o.
2016-12-21T13:09:54+01:00

Boris Vukmirović, Tehnički direktor

Svakom zdravom poslovnom subjektu je cilj da na svaki način pokuša da smanji troškove poslovanja. Mi smo implementacijom ovog poslovnog rešenja apliciranog kroz UPIS već u prvoj godini prepolovili troškove poslovanja zaliha, kamata, raznih taksi i dr., a na drugoj strani značajno povećali procenat naplate usluga.