Energetika_CIR

Energetika_CIR

Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.

Борис Вукмировић, Технички директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T13:12:03+01:00

Борис Вукмировић, Технички директор

Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.