Energetika_CIR

Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.

Борис Вукмировић, Технички директор

2016-12-21T13:12:03+00:00

Борис Вукмировић, Технички директор