Despec_CIR

Despec_CIR

Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.

Лука Којић, Директор

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:50:52+01:00

Лука Којић, Директор

Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.