BPI_CIR

BPI_CIR

Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

IIB d.o.o.
2016-12-21T13:01:08+01:00

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.