Banini_CIR

Banini_CIR

УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...

Данило Боровница, ИТ менаџер

IIB d.o.o.
2016-11-01T11:56:04+01:00

Данило Боровница, ИТ менаџер

УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...