Alfa_LAT

Alfa_LAT

Na naše zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo korisnika, konačno smo dobili sve informacije na jednom mestu. Precizno je definisano ko, šta i kako radi. U delu nabavke izvršena je pravilna klasifikacija materijala, uspostavljen je niz ugovor - porudžbenica - prijemnica, uvek ažurni su postali izveštaji o nabavkama po partnerima, artiklima, podaci o cenama...

Zoran Kostić, Direktor IT

IIB d.o.o.
2016-12-21T11:59:33+01:00

Zoran Kostić, Direktor IT

Na naše zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo korisnika, konačno smo dobili sve informacije na jednom mestu. Precizno je definisano ko, šta i kako radi. U delu nabavke izvršena je pravilna klasifikacija materijala, uspostavljen je niz ugovor - porudžbenica - prijemnica, uvek ažurni su postali izveštaji o nabavkama po partnerima, artiklima, podaci o cenama...