Vetfarm_LAT

Vetfarm_LAT

Zahvaljujući impresivnoj pomoći IIB-a, naročito u prvim mesecima, uočili smo mogućnosti za povezivanje poslovnih procesa i racionalizaciju poslovanja.

Petar Stojković, Direktor IT

IIB d.o.o.
2016-12-21T10:08:55+01:00

Petar Stojković, Direktor IT

Zahvaljujući impresivnoj pomoći IIB-a, naročito u prvim mesecima, uočili smo mogućnosti za povezivanje poslovnih procesa i racionalizaciju poslovanja.