UPIS.Veb

UPIS.Veb aplikacija sastoji se iz Internet poručivanja i Internet izveštavanja.

Internet poručivanje predstavlja proširenje familije UPIS proizvoda koje se koristi za trgovinu sa pravnim licima preko Interneta. Internet ne predstavlja budućnost već sadašnjost poslovanja, a Internet poručivanje je alat koji stvara realne uslove za povećanje obima prodaje, pri čemu se povećava tačnost u radu i štedi vreme potrebno za poručivanje, što za posledicu ima smanjene troškove.

Ovo je alat koji kupcu stavlja na raspolaganje zalihe, cene, statuse, isporuke i dospele obaveze. Drugim rečima, on omogućava kupcima da:

  • poručuju
  • dobijaju potvrde o prispeću
  • štampaju dokumenta
  • razmenjuju dokumenta i ostvare uvid o trenutnom stanju isporuka
  • imaju uvid u strukturu prometa itd.

Ovo rešenje podržava i vizuelno predstavljanje proizvoda, kao i manipulator za zamenu nedostajućih artikala. Podržan je rad za grupe kupaca, kao i za pojedinačne kupce, uz korišćenje aktuelnih cenovnika, ugovora i uslova prodaje.

Internet izveštavanje omogućava prikaz svih izveštaja iz UPISa putem Internet prezentacije.