UPIS.Kasa

UPIS.Kasa predstavlja funkcionalno proširenje procesa prodaje na malo u radu sa fiskalnim uređajima. Proizvod radi sa punom funkcionalnošću, kao glavna kasa ili prodajna kasa povezana sa fiskalnim štampačem. Puna funkcionalnost glavne kase obezbeđuje vođenje zaliha u realnom vremenu i razmenu podataka sa ERP rešenjima iz UPIS familije proizvoda, pri čemu se stanja vode i kada je kasa u tzv. oflajn modu.

Karakteristike proizvoda:

  • Razmena podataka sa ERP rešenjima iz UPIS familije proizvoda vrši se pomoću FTP servisa.
  • Podržano je više fiskalnih štampača i rad sa pojedinačnim prodavnicama i mega marketima.
  • Ugrađena je i podrška za elektronsku vagu sa očitavanjem izmerene mase i štampom u obliku barkod nalepnica.
  • UPIS.Kasa podržava smenski rad sa mogućnošću definisanja kasira, prenosom gotovine u kasu i evidencijom fiskalnog dnevnog izveštavanja.
  • Poseduje više načina pretraživanja artikala, prepoznavanje serija i barkod čitače.
  • Ima mogućnost izrade predračuna i računa za pravna lica i praćenje raznih vrsta sredstava plaćanja, a podržava i više načina pakovanja artikala.
  • Praćenje prodaje za potrebe fiskalnog sistema potpuno je automatizovano i prati fiskalne isečke, račune, NI obrasce i sravnjuje obračunati porez po računima i tarifama.
  • UPIS za potrebe maloprodajnih objekata radi nivelacije i štampa nalepnice za nove artikle i artikle sa promenjenim cenama sa barkodom.
  • Podržan je mrežni rad
  • Podržani su štampači HCP P2DS, Int Raster FP600 (bivši FP550) i Galeb FP550

 
kasa