UPIS.DMS

Integracija sa LoboDMS, softverom za upravljanje poslovnom dokumentacijom, obezbeđuje da svi strukturirani dokumenti iz UPISa (prijemnice, porudžbenice, otpremnice itd.) i nestrukturirani dokumenti budu automatski arhivirani u elektronskoj formi i kao takvi pretraživani na osnovu zadatih kriterijuma. Sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom može se povezati sa MS Exchange serverom, Microsoft tehnologijama i sa MS SharePoint servisima.

dms