Tag Archive: metodologija

Tuđe=slađe?

Boris Vukić iz konsultantske kuće Adižes SEE rekao je jednom prilikom: „Nikada ne govori da je neka kompanija odlično organizovana dok ne počneš tamo da radiš“. Sličnu primedbu mogli bismo da iznesemo kada je reč o poslovnom softveru. U Srbiji trenutno postoji više od 100 IT kuća koje proizvode sopstvena ili uvode regionalna (strana i domaća) i svetska ERP rešenja, koja rade na različitim tehnološkim platformama, prodaju se ili iznajmljuju. Ako tu dodamo i „male“ poslovne aplikacije, broj igrača postaje vrtoglavo veliki, a izbor veoma težak.