Upravljanje dokumentima i poslovnim procesima

Učestvovali smo na skupu “Upravljanje dokumentima i poslovnim procesima uz primenu Azure i Office365 tehnologija” koji su organizovali naši partneri DM Dokument Management u saradnji sa kompanijom Microsoft, gde je i održan ovaj događaj u prisustvu više od 40 učesnika.

Skup je otvorila Tamara Mišković koja je u ime Microsoft-a pozdravila sve prisutne. Zatim je usledilo izlaganje Gorana Marjanovića gde je predstavljen DM Dokument Management i rešenje za upravljanje poslovnom dokumentacijom LoboDMS. Miloš Bošnjak je potom govorio o prirodnoj nadgradnji informacionog sistema. Istakao je da ima preduzeća gde je dominantno ERP rešenje, kao i onih gde je dominantan DMS. Takođe, izneo je i stav da, prilikom izbora novih softvera, se ne treba voditi brendom već treba obratiti pažnju na to koliko oni doprinose kompaniji; odnosno, da li rukovodstvu donose neke nove informacije. Nakon kratke pauze Goran Marjanović i Bojan Petrović su demonstrirali LoboDMS. Zatim je Miloš Bošnjak govorio o integraciji sa ERP rešenjem UPIS. Na kraju je bilo reč o servisu za skladištenje podataka OneDrive for Business. Ukratko je demonstriran PowerBI, a bilo je reč i o tome kako se ovaj alat može iskoristiti za vizualizaciju podataka iz ERP i DMS rešenja.