Ažuriranja u skladu sa novim pravilnikom o PDV

Završena su i implementirana ažuriranja UPIS-a koja omogućavaju formiranje poreske prijave u skladu sa novim pravilnikom o PDV koji stupa na snagu 01.07.2018. Više informacija korisnici mogu da pronađu na IIB portalu.