Kvalitet

Budući da se bavimo delatnošću koju odlikuje velika brzina i značajan broj promena jako rano smo spoznali važnost upravljanja kvalitetom naših proizvoda i usluga.

Politika kvaliteta

  • Uspostavljanje poslovnih procesa i aktivnosti u poslovnom sistemu IIB-a koji stalno doprinose unapređenju kvaliteta.
  • Produkovati kvalitetne i pouzdane programske proizvode, koji potpuno zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika.
  • Planirati aktivnosti u svim poslovnim procesima i unositi stalna poboljšanja, sa ciljem da izvrsnost postane pravilo i prepoznatljiv stil našeg rada.
  • Graditi klimu saradnje, poverenja i pripadnosti firmi kod svih zaposlenih, uključujući ih u kreiranje poslovnih procesa.