Kursevi

Mnogi svakodnevno koriste Excel za izradu proračuna, analizu i poslovno izveštavanje, a neki od vas su čuli i za alate „samouslužne“ poslovne inteligencije koji postoje kao dodatak za Excel (Power Pivot, Power Query, Power Map) ili kao poseban klaud servis i platforma za kreiranje poslovnih izveštaja (Power BI). U saradnji sa autorom sajta „Excel kuhinjica” (excelk.com) IIB vam nudi MasterClass kurseve pomoću kojih možete da unapredite postojeća i steknete nova znanja.

Napredni Excel (4 dana)

Produktivnost*  (1 dan)

Ovaj kurs ima za cilj sistematizaciju znanja i povećanje produktivnosti polaznika. Naglasak je na prečicama u radu, a obrađuju se teme koje se odnose na: sadržaj i formatiranje ćelija, kretanje, selekcija, rad sa radnim listovima i radnim sveskama, formule, adresiranje i fiksiranje adrese ćelija, rad sa serijama, Paste Special opcija, izrada grafikona, priprema za štampu, štampanje, komentari, zaštita radnog lista i radne sveske…

Funkcije* (1 dan)

Poznavanje funkcija predstavlja važan aspekt rada sa Excel -om. Kurs obuhvata rad sa formulama, pronalaženje i obradu grešaka i najčešće korišćene: matematičke, statističke, logičke, datumske, finansijske, funkcije za rad sa tekstom, za pretraživanje nizova, kao i još neke korisne Excel funkcije.

Izveštavanje* (1 dan)

Izveštaji treba da budu i funkcionalni i lepi. U prvom delu kursa biće reč detaljno o formatiranju, stilovima, temama i uslovnom formatiranju. Zatim se bavimo filtriranjem i izgledom izveštaja, a potom se obrađuju napredne opcije za rad sa grafikonima, slike, oblici, WordArt… Znanja stečena u ovom kursu mogu se iskoristiti i za prikaz i formatiranje grafičkih objekata u većini drugih Office aplikacija.

Analiza* (1 dan)

U ovom kursu bavićemo se automatizacijom i analizom. Najpre se obrađuju strukturirane tabele, preuzimanje podataka, obrada teksta, uklanjanje duplikata, What-if alati za analizu podataka i Solver. Ukratko ćemo pokazati kako se koriste kontrole i prave makroi. U nastavku, detaljno će biti reč o Pivot tabelama i grafikonima uz tehnike za pripremu izveštajnih dimenzija.

*Moguće je pohađati svaki pojedinačni kurs ili sve kurseve naprednog Excel-a zajedno.

Poslovna inteligencija (2 dana)

Excel BI (1 dan)

Power Pivot je dodatak koji je iz korena promenio Excel i načinio ga još moćnijim alatom za poslovno izveštavanje. On omogućava izgradnju Modela podataka, pripremu izveštajnih dimenzija (mera i izračunatih kolona) pisanjem DAX izraza i njihov prikaz kroz Power Pivot izveštaje i grafikone. U kursu će biti obrađen i alat za preuzimanje i obradu podataka Power Query, kao i alat za kreiranje 3D mapa Power Map.

Power BI (1 dan)

Power BI je klaud servis za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo povezivanje i kreiranje izveštaja uz pomoć atraktivnih vizualnih alata za pravljenje tabela, grafikona i filtera. On podržava rad na računaru i mobilnim uređajima (Windows, iOS, Android) a radi na svim postojećim platformama (Windows, OSX, Linux). Kurs se, pored klaud servisa, u najvećoj meri bavi izradom izveštaja uz pomoć Power BI Desktop platforme.

DAX** (1 dan)

Na ovom kursu ćemo se detaljno baviti iskaznim jezikom DAX i funkcijama koje on nudi. Biće obrađene funkcije za agregaciju podataka, kontesti izračunavanja, filteri, Time Intelligence i mnoštvo drugih korisnih funkcija.

**DAX kurs, uz manje razlike, nudi se kao drugi dan obuke za Excel BI ili Power BI. Odnosno, kurs poslovne inteligencije organizuje se kao Excel BI + DAX ili Power BI + DAX, u zavisnosti od afiniteta korisnika. Moguće je, u skladu sa dogovorom, održati samo jedan od prikazanih kurseva ili sva tri.

U ponudi su MasterClass kursevi, što podrazumeva rad u malim grupama (3-6 polaznika), sertifikovanog predavača i mnoštvo primera i vežbi iz sfere svakodnevnog poslovanja. Obezbeđen je radni materijal i sertifikati o pohađanju obuke. Ovi kursevi su namenjeni pravnim licima, a mogu da budu organizovani na računarima i u prostorijama korisnika (kao In-House obuka) ili u okviru preduzeća IIB. Za sva dodatna pitanja pišite nam na adresu slavko@iib.rs .