Kursevi

Mnogi svakodnevno koriste Excel za izradu proračuna, analizu i poslovno izveštavanje, a neki od vas su čuli i za alate „samouslužne“ poslovne inteligencije koji postoje kao njegov dodatak (Power Pivot, Power Query, Power Map) ili kao poseban klaud servis i platforma za kreiranje poslovnih izveštaja (Power BI). U saradnji sa autorom sajta „Excel kuhinjica” (excelk.com) IIB vam nudi MasterClass kurseve pomoću kojih možete da unapredite postojeća i steknete nova znanja.

Excel rekapitulacija

Ovaj kurs ima za cilj sistematizaciju znanja i povećanje produktivnosti polaznika. Naglasak je na prečicama u radu, a obrađuju se teme koje se odnose na: sadržaj i formatiranje ćelija, kretanje, selekciju, rad sa radnim listovima i radnim sveskama, formule, adresiranje i fiksiranje adrese ćelija, rad sa serijama, Paste Special opcija, izrada grafikona, priprema za štampu, štampanje, komentari, pogledi na dokument…

Napredni Excel

Funkcije*

Poznavanje funkcija predstavlja važan aspekt rada sa Excel-om. Kurs obuhvata rad sa formulama, pronalaženje i obradu grešaka i najčešće korišćene: matematičke, statističke, logičke, datumske, finansijske, funkcije za rad sa tekstom, za pretraživanje nizova, kao i još neke korisne Excel funkcije.

Izveštavanje*

Izveštaji treba da budu i funkcionalni i lepi. U prvom delu kursa biće reč detaljno o formatiranju, stilovima, temama i uslovnom formatiranju. Zatim se bavimo filtriranjem i izgledom izveštaja, a potom se obrađuju napredne opcije za rad sa grafikonima, slike, oblici, WordArt… Znanja stečena u ovom kursu mogu se iskoristiti i za prikaz i formatiranje grafičkih objekata u većini drugih Office aplikacija.

Analiza*

U ovom kursu bavićemo se automatizacijom i analizom. Najpre se obrađuju strukturirane tabele, osnovni pojmovi u vezi sa preuzimanjem podataka i obradom teksta, uklanjanje duplikata, What-if alati za analizu podataka i Solver. Ukratko ćemo pokazati kako se koriste kontrole i prave makroi. U nastavku, detaljno će biti reč o Pivot tabelama i grafikonima uz tehnike za pripremu izveštajnih dimenzija i kreiranje izveštajnih tabli (dasboards).

*Moguće je pohađati svaki pojedinačni kurs ili sve kurseve naprednog Excel-a zajedno.

Poslovna inteligencija

Power Pivot*

Power Pivot je dodatak koji je iz korena promenio Excel i načinio ga još moćnijim alatom za poslovno izveštavanje. On omogućava izgradnju modela podataka, pripremu izveštajnih dimenzija (mera i izračunatih kolona) pisanjem DAX izraza i njihov prikaz kroz Power Pivot izveštaje i grafikone. U kursu će biti obrađeno i kreiranje KPI, kao i alat za kreiranje 3D mapa Power Map.

Power Query*

Power Query se najpre pojavio kao dodatak da bi sa verzijom 2016 postao sastavni deo Excel-a. Od verzije 2019 on je nezaobilazan alat kada je reč o preuzimanju i transformaciji podataka. On vam omogućava da se povežete sa mnoštvom različitih izvora podataka, definišete pravila za njihovu obradu, a zatim da na osnovu „prečišćenih“ podataka kreirate željene izveštaje.

DAX*

Na ovom kursu ćemo se detaljno baviti iskaznim jezikom DAX i funkcijama koje on nudi. Biće obrađene funkcije za agregaciju podataka, kontesti izračunavanja, filteri, Time Intelligence i mnoštvo drugih korisnih funkcija.

*Moguće je pohađati svaki pojedinačni kurs ili sve Excel BI kurseve zajedno.

Power BI izveštavanje

Power BI je klaud servis za preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo povezivanje, obradu i kreiranje izveštaja uz pomoć atraktivnih vizualnih alata. Ti izveštaji se mogu gledati pomoću Internet pretraživača, integrisati u veb aplikacije ili pregledati uz pomoć aplikacije za mobilne uređaje (Windows, iOS, Android). Naglasak kursa je na korišćenju Power BI Desktop izveštajne platforme radi pravljenja funkcionalnih i živopisnih izveštaja.

U ponudi su MasterClass kursevi, što podrazumeva rad u malim grupama i visok stepen interakcije između predavača i polaznika. Kada je reč o kursevima za napredni Excel to su grupe koje broje od 3-6 polaznika, a kada se radi o Excel BI i Power BI obukama grupe su još manje i broje maksimalno 4 polaznika. Programi su veoma intenzivni, a treninge drži sertifikovan predavač (MOS Excel Expert). Obezbeđeni su radni materijali, a polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju kursa. Ovi treninzi su namenjeni pravnim licima, a mogu da budu organizovani na računarima i u prostorijama korisnika (kao In-House obuka) ili u okviru preduzeća IIB. Takođe, moguć je dogovor i oko dinamike kurseva.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na adresu slavko@iib.rs .