IIB danas

IIB, sa svojim partnerima, bavi se izgradnjom i održavanjem poslovnih informacionih sistema u proizvodnji i prometu roba i usluga. Između ostalog mi vam omogućavamo da sagledate potrebe za uspostavljanjem savremenih poslovnih informacionih sistema, a ako ste ih već sagledali pomoći ćemo vam u definisanju informacionih zahteva. Ako ste to već uradili zajednički ćemo odabrati savremena softverska rešenja, računare, opremu i pripremiti mrežnu infrastrukturu, uputićemo vas kako da ostvarite očekivano. Na kraju ako želite uslugu po principu „ključ u ruke“ isporučićemo vam i pustiti u upotrebu poslovni informacioni sistem zasnovan na familiji naših proizvoda UPIS.

Vizija

Širenje kulture humanog korišćenja informacionih tehnologija.

Misija

Ostvarivanje uravnoteženog rasta i tržišno širenje uz težnju ka poslovnoj izvrsnosti.

Cilj

Stvaranje vrhunskih programskih proizvoda koji ispunjavaju očekivanja naših korisnika.

Poslovna politika

  • Uspostavljanje efikasnog poslovnog sistema IIB-a sposobnog da zadovolji potrebe zaposlenih i korisnika.
  • Stvarati nove i čuvati postojeće korisnike, kroz izradu i inovaciju korisnih programa visoke pouzdanosti i kvaliteta.
  • Poslovati profitabilno, gajenjem poštenog i dugoročnog partnerstva sa korisnicima i isporučiocima.
  • Postizati efikasnost u izradi programskih proizvoda uz uravnoteženost stvaranja i novih saznanja.
  • Motivisati i usavršavati kadrove i osposobljavati korisnike za uspešno i lako korišćenje računarske tehnike putem stalnog obrazovanja i savetovanja.

Miloš Bošnjak