DATUM 2019

Završio se još jedan DATUM, a ove godine konferencija je održana od 16. do 17. aprila u hotelu “Crowne Plaza”. DATUM (DAni Tehnološkog UMeća) su konferencije stručnog i edukativnog karaktera, u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, na kojima učesnici mogu da se upoznaju sa najnovijim rešenjima iz oblasti sistem integracije i data centara, kao i poslovnih softvera (ERP, CRM, DMS, BI)… Digitalizacija je reč koja je u trendu, a organizatori i učesnici su pokušali da pronađu odgovor u rešavanju (stare?) dileme: „Ako investirate (u digitalizaciju poslovanja) kajaćete se, ali ako ne investirate kajaćete se još više“. Ono što DATUM razlikuje od sličnih IT skupova je što još uvek nije poprimio potpuno komercijalnu formu; posetioci su mogli da ostvare neposredan kontakt sa predavačima, a i oni bi često podelili sa publikom neke „pikantne detalje“ koji pomažu da se otvore novi vidici.

Miloš Bošnjak je, u dve sesije, održao predavanja o hibridnim informacionim sistemima. Pojavom novih tehnologija hibridizacija je postala neminovnost, ali kako na pravilan način uspostaviti hibridni informacioni sistem? Da li će to da bude „Frankenštajn“, stihijski sklopljeno biće od delova različitih ljudi koje je, i pored nekih prednosti, u životu uglavnom prilično disfunkcionalno. Ili možda „Ajron-men“ koji, pravilnom kombinacijom više tehnoloških rešenja, može da prevaziđe sopstvene nedostatke i funkcioniše kao „Supermen“, ideal kome svi težimo ali u praksi ne postoji. Na prvom predavanju Miloš je teoretski obradio fenomen hibridizacije dok je na drugom, kroz konkretne primere, pokazao kako to izgleda u praksi.