Danas nam je divan dan!

Na današnji dan, pre tačno 30 godina, rodilo se preduzeće IIB. Nastao je kao porodično preduzeće, a i danas on je „malo veća“ porodica koju čini preko 50 stalno zaposlenih i partnera. IIB je osnovan sa ciljem da postane vodeći regionalni i lokalni isporučilac softverskih paketa ERP klase i da, koristeći svoja znanja,  trajno ostane glavni činilac uspostavljanja informacionih sistema u uspešnim preduzećima.

Nastanak IIB-a Dušan Bošnjak, osnivač preduzeća, je opisao ovim rečima:

To je bila iznuđena situacija, a ne neko moje opredeljenje. Na Zapadu se kreće sa dva miliona evra, a ja sam morao da krenem bez sredstava, pa sam koristio jedan zaboravljeni srpski sistem – mobu. Srećom, u okruženju su bili ljudi bliski sa informatikom – prvo žena, pa posle brat; dosta rano je krenuo i sin, a kada se brat oženio pridružila se i njegova žena koja se, iako nije iz te struke, pokazala izuzetnom. Bila su to teška vremena kada ljudima nije bio potreban softver, jer nisu imali ni za hleb, ali smo uspeli zahvaljujući našoj upornosti. Verovali smo da jednom mora da dođe i naše vreme, ali ono nije došlo celih dvanaest godina. Jedva smo spajali kraj s krajem, ali ipak smo rešili da napravimo sopstveni proizvod, sa idejom da to bude integralni informacioni sistem. Takav softverski paket se danas naziva ERP. I upravo tu nas je spasila „porodična manufaktura“: nismo ostajali bez kadra u vreme kad svi drugi jesu. Kada je posao počeo da raste mi smo se proširili. Opet su to bili prijatelji sa studija ili bivših poslova. I danas znatan deo zaposlenih čine rodbina, prijatelji i poznanici…

U godinama koje su protekle iza nas je ostalo stotine uspešnih implementacija UPIS-a, „prvog srpskog ERP-a“, i njegovih nadgradnji. Iako sebe i dalje smatramo mladim puno je tačnije reći da je IIB u srednjim godinama. Ali u sferi uspostavljanja poslovnih informacionih sistema morate stalno „da se podmlađujete“. Ovo se odnosi prvenstveno na spremnost za promene, usvajanje i praćenje običaja rada, propisa, novih tehnologija i potreba korisnika i okruženja… „Sve teče, sve se menja“ a IIB je neprestano deo te promene, zbog čega i opstaje na tržištu sve ove godine. Iz našeg iskustva, trideset godina je doba kada znate ko ste i šta ste, te ako vredno radite i verujete u ono što radite uvek ćete videti svetlost na kraju tunela kako biste dostigli i četrdeseti jubilej. Živeli!

IIB