Курсеви

Многи свакодневно користе Excel за израду прорачуна, aнализу и пословно извештавање, a неки од вас су чули и за алате „самоуслужне“ пословне интелигенције који постоје као његов додатак (Power Pivot, Power Query, Power Map) или као посебан клауд сервис и платформа за креирање пословних извештаја (Power BI). У сарадњи са аутором сајта „Excel kuhinjica” (еxcelk.com) ИИБ вам нуди MasterClass курсеве помоћу којих можете да унапредите постојећа и стекнете нова знања.

Excel рекапитулација

Овај курс има за циљ систематизацију знања и повећање продуктивности полазника. Нагласак је на пречицама у раду, а обрађују се теме које се односе на: садржај и форматирање ћелија, кретање, селекцију, рад са радним листовима и радним свескама, формуле, адресирање и фиксирање адресе ћелија, рад са серијама, Paste Special опција, израда графикона, припрема за штампу, штампање, коментари, погледи на документ…

Напредни Excel

Функције*

Познавање функција представља важан аспект рада са Excel-ом. Курс обухвата рад са формулама, проналажење и обраду грешака и најчешће коришћене: математичке, статистичке, логичке, датумске, финансијске, функције за рад са текстом, за претраживање низова, као и још неке корисне Excel функције.

Извештавање*

Извештаји треба да буду и функционални и лепи. У првом делу курса биће реч детаљно о форматирању, стиловима, темама и условном форматирању. Затим се бавимо филтрирањем и изгледом извештаја, а потом се обрађују напредне опције за рад са графиконима, слике, облици, WordArt… Знања стечена у овом курсу могу се искористити и за приказ и форматирање графичких објеката у већини других Office апликација.

Анализа*

У овом курсу бавићемо се аутоматизацијом и анализом. Најпре се обрађују структуриране табеле, основни појмови у вези са преузимањем података и обрадом текста, уклањање дупликата, What-if алати за анализу података и Solver. Укратко ћемо показати како се користе контроле и праве макрои. У наставку, детаљно ће бити реч о Пивот табелама и графиконима уз технике за припрему извештајних димензија и креирање извештајних табли (dasboards).

*Могуће је похађати сваки појединачни курс или све курсеве напредног Excel-a заједно.

Пословна интелигенција

Power Pivot*

Power Pivot је додатак који је из корена променио Excel и начинио га још моћнијим алатом за пословно извештавање. Он омогућава изградњу модела података, припрему извештајних димензија (мера и израчунатих колона) писањем DAX израза и њихов приказ кроз Power Pivot извештаје и графиконе. У курсу ће бити обрађено и креирање КПИ, као и алат за креирање 3Д мапа Power Map.

Power Query*

Power Query се најпре појавио као додатак да би са верзијом 2016 постао саставни део Excel-a. Од верзије 2019 он је незаобилазан алат када је реч о преузимању и трансформацији података. Он вам омогућава да се повежете са мноштвом различитих извора података, дефинишете правила за њихову обраду, а затим да на основу „пречишћених“ података креирате жељене извештаје.

DAX*

На овом курсу ћемо се детаљно бавити исказним језиком DAX и функцијама које он нуди. Биће обрађене функције за агрегацију података, контести израчунавања, филтери, Time Intelligence и мноштво других корисних функција.

*Могуће је похађати сваки појединачни курс или све Excel BI курсеве заједно.

Power BI извештавање

Power BI је клауд сервис за преузимање података из различитих извора, њихово повезивање, обраду и креирање извештаја уз помоћ атрактивних визуалних алата. Ти извештаји се могу гледати помоћу Интернет претраживача, интегрисати у веб апликације или прегледати уз помоћ апликације за мобилне уређаје (Windows, iOS, Android). Нагласак курса је на коришћењу Power BI Desktop извештајне платформе ради прављења функционалних и живописних извештаја.

У понуди су MasterClass курсеви, што подразумева рад у малим групама и висок степен интеракције између предавача и полазника. Када је реч о курсевима за напредни Excel то су групе које броје од 3-6 полазника, а када се ради о Excel BI и Power BI обукама групе су још мање и броје максимално 4 полазника. Програми су веома интензивни, а тренинге држи сертификован предавач (MOS Excel Expert). Обезбеђени су радни материјали, а полазници добијају сертификат о похађању курса. Ови тренинзи су намењени правним лицима, а могу да буду организовани на рачунарима и у просторијама корисника (као In-House обука) или у оквиру предузећа ИИБ. Такође, могућ је договор и око динамике курсева.

За сва додатна питања пишите нам на адресу slavko@iib.rs.