Курсеви

Многи свакодневно користе Excel за израду прорачуна, aнализу и пословно извештавање, a неки од вас су чули и за алате „самоуслужне“ пословне интелигенције који постоје као додатак за Excel (Power Pivot, Power Query, Power Map) или као посебан клауд сервис и платформа за креирање пословних извештаја (Power BI). У сарадњи са аутором сајта „Excel kuhinjica” (еxcelk.com) ИИБ вам нуди MasterClass курсеве помоћу којих можете да унапредите постојећа и стекнете нова знања.

Напредни Excel (4 дана)

Продуктивност*  (1 дан)

Овај курс има за циљ систематизацију знања и повећање продуктивности полазника. Нагласак је на пречицама у раду, а обрађују се теме које се односе на: садржај и форматирање ћелија, кретање, селекција, рад са радним листовима и радним свескама, формуле, адресирање и фиксирање адресе ћелија, рад са серијама, Paste Special опција, израда графикона, припрема за штампу, штампање, коментари, заштита радног листа и радне свеске…

Функције* (1 дан)

Познавање функција представља важан аспект рада са Excel -ом. Курс обухвата рад са формулама, проналажење и обраду грешака и најчешће коришћене: математичке, статистичке, логичке, датумске, финансијске, функције за рад са текстом, за претраживање низова, као и још неке корисне Excel функције.

Извештавање* (1 дан)

Извештаји треба да буду и функционални и лепи. У првом делу курса биће реч детаљно о форматирању, стиловима, темама и условном форматирању. Затим се бавимо филтрирањем и изгледом извештаја, а потом се обрађују напредне опције за рад са графиконима, слике, облици, WordArt… Знања стечена у овом курсу могу се искористити и за приказ и форматирање графичких објеката у већини других Office апликација.

Анализа* (1 дан)

У овом курсу бавићемо се аутоматизацијом и анализом. Најпре се обрађују структуриране табеле, преузимање података, обрада текста, уклањање дупликата, What-if алати за анализу података и Solver. Укратко ћемо показати како се користе контроле и праве макрои. У наставку, детаљно ће бити реч о Пивот табелама и графиконима уз технике за припрему извештајних димензија.

*Могуће је похађати сваки појединачни курс или све курсеве напредног Excel-a заједно.

Пословна интелигенција (2 дана)

Еxcel BI (1 дан)

Power Pivot је додатак који је из корена променио Excel и начинио га још моћнијим алатом за пословно извештавање. Он омогућава изградњу Модела података, припрему извештајних димензија (мера и израчунатих колона) писањем DAX израза и њихов приказ кроз Power Pivot извештаје и графиконе. У курсу ће бити обрађен и алат за преузимање и обраду података Power Query, као и алат за креирање 3Д мапа Power Map.

Power BI (1 дан)

Power BI је клауд сервис за преузимање података из различитих извора, њихово повезивање и креирање извештаја уз помоћ атрактивних визуалних алата за прављење табела, графикона и филтера. Он подржава рад на рачунару и мобилним уређајима (Windows, iOS, Android) а ради на свим постојећим платформама (Windows, OSX, Linux). Курс се, поред клауд сервиса, у највећој мери бави израдом извештаја уз помоћ Power BI Desktop платформе.

DAX** (1 дан)

На овом курсу ћемо се детаљно бавити исказним језиком DAX и функцијама које он нуди. Биће обрађене функције за агрегацију података, контести израчунавања, филтери, Time Intelligence и мноштво других корисних функција.

**DAX курс, уз мање разлике, нуди се као други дан обуке за Excel BI или Power BI. Односно, курс пословне интелигенције организује се као Excel BI + DAX или Power BI + DAX, у зависности од афинитета корисника. Могуће је, у складу са договором, одржати само један од приказаних курсева или сва три.

У понуди су MasterClass курсеви, што подразумева рад у малим групама (3-6 полазника), сертификованог предавача и мноштво примера и вежби из сфере свакодневног пословања. Обезбеђен је радни материјал и сертификати о похађању обуке. Ови курсеви су намењени правним лицима, а могу да буду организовани на рачунарима и у просторијама корисника (као In-House обука) или у оквиру предузећа ИИБ. За сва додатна питања пишите нам на адресу slavko@iib.rs .