Excel курсеви

Многи од вас свакодневно користе Excel за израду прорачуна и пословно извештавање. Да ли користите његове пуне могућности? Иако не може да замени квалитетан информациони систем он представља његову одличну надоградњу. У циљу да унапредимо знање наших корисника осмислили смо неколико курсева који се баве различитим аспектима примене Excel -а:

Продуктивност  (1 дан)
Овај курс има за циљ систематизацију знања учесника. Биће обрађене теме које се односе на сналажење у новом Excel окружењу, садржај и форматирање ћелија, кретање, селекцију, рад са редовима и колонама, употребу радних листова, формуле и основне функције, адресирање ћелија, серије, заштиту… Показаћемо најчешће коришћене пречице, као и технике за бржу и ефикаснију примену Excel -а у пракси.

Функције (1 дан)
Познавање функција представља важан аспект рада са Excel -ом. Након што обрадимо проналажење и обраду грешака приказаћемо најчешће коришћене: математичке, статистичке, логичке, датумске, финансијске, функције за рад са текстом, функције за претраживање низова, као и друге корисне Excel функције. Циљ курса је да научите да лако пронађете и искористите функције које користите у свакодневном раду.

Извештавање (1 дан)
Извештаји треба да буду и функционални и лепи. У првом делу курса бавићемо се радом са великим табелама, структурираним табелама и условним форматирањем, док други део курса детаљно обрађује појам графикона и других објеката који се могу искористити за прављење извештаја. Научићете све о оквирима, позадинама, сенкама и другим елементима стила објекта. На крају курса обрадићемо и припрему за штампу и штампање из Еxцел-а.

Анализа (1 дан)
Циљ курса је да вас научи како да проверите податке приликом уноса или их преузмете из екстерних извора. Биће приказани What-if алати за анализу података и Solver. Укратко ћемо показати како се користе контроле и праве макрои. У наставку, детаљно ћемо показати рад са Пивот табелама и Пивот графиконима уз технике за припрему извештајних димензија.

Пословна интелигенција (2 дана)
Power Pivot је додатак који је из корена променио Excel и начинио га још моћнијим алатом за пословно извештавање. Он омогућава изградњу Модела података, припрему извештајних димензија (мера и израчунатих колона) писањем DAX израза и њихов приказ кроз Power Pivot табеле и графиконе. Показаћемо како да креирате КПИ индикаторе, као и како се користе алати Power Query, Power View и Power Map. Прављење извештајних димензија биће илустровано и на примерима из УПИС-а.

Курсеви се обављају у просторијама предузећа ИИБ, у малим групама, по принципу „1 полазник-1 рачунар“. У оквиру сваког курса за полазнике је обезбеђен радни материјал, освежење на паузама и ручак.