Други о нама

bpi
Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

2016-12-21T13:01:08+00:00

Драган Илић, Руководилац ИТ службе

bpi
Одговорно можемо рећи да је заначајно смањен трошак евиденција неколико десетина милиона промена и изгубљена добит је знатно смањена, јер смо једноставно били у стању да одговоримо захтевима тржишта, те нисмо губили купце због немогућности прилагођавања пословним променама.
ppt
Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

2016-12-21T12:10:20+00:00

Мирослав Ђорђевић, Директор ИТ сектора "ППТ Сервоуправљачи"

ppt
Област улазне контроле квалитета уопште није била аутоматизована до доласка УПИС-а и тек сада можемо рећи да смо успели да интегришемо све процесе у јединствен информациони систем.
energetika
Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.

Борис Вукмировић, Технички директор

2016-12-21T13:12:03+00:00

Борис Вукмировић, Технички директор

energetika
Сваком здравом пословном субјекту је циљ да на сваки начин покуша да смањи трошкове пословања. Ми смо имплементацијом овог пословног решења аплицираног кроз УПИС већ у првој години преполовили трошкове пословања залиха, камата, разних такси и др., а на другој страни значајно повећали проценат наплате услуга.
alfaplam
На наше задовољство, али и задовољство корисника, коначно смо добили све информације на једном месту. Прецизно је дефинисано ко, шта и како ради. У делу набавке извршена је правилна класификација материјала, успостављен је низ уговор - поруџбеница - пријемница, увек ажурни су постали извештаји о набавкама по партнерима, артиклима, подаци о ценама...

Зоран Костић, Директор ИТ

2016-12-21T12:00:25+00:00

Зоран Костић, Директор ИТ

alfaplam
На наше задовољство, али и задовољство корисника, коначно смо добили све информације на једном месту. Прецизно је дефинисано ко, шта и како ради. У делу набавке извршена је правилна класификација материјала, успостављен је низ уговор - поруџбеница - пријемница, увек ажурни су постали извештаји о набавкама по партнерима, артиклима, подаци о ценама...
nexesvi
УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.

Јанош Варга, ИТ менаџер

2016-12-21T11:37:52+00:00

Јанош Варга, ИТ менаџер

nexesvi
УПИС нам је омогућио потпуну контролу и управљање пословним процесима обухватајући комплетне токове података и документације. Он поседује посебне специфичности за делатност производње грађевинског материјала, што је за нас било посебно занимљиво.
neltBA
Препознали смо да нам УПИС у највећој мери може понудити оно што смо тражили. Искуство консултаната ИИБ-а нам је пружило сигурност да ћемо успешно каналисати пословне процесе и на ефикасан начин их претопити у системске процедуре.

Зоран Орлић, ИТ менаџер

2016-11-01T11:39:59+00:00

Зоран Орлић, ИТ менаџер

neltBA
Препознали смо да нам УПИС у највећој мери може понудити оно што смо тражили. Искуство консултаната ИИБ-а нам је пружило сигурност да ћемо успешно каналисати пословне процесе и на ефикасан начин их претопити у системске процедуре.
banini
УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...

Данило Боровница, ИТ менаџер

2016-11-01T11:56:04+00:00

Данило Боровница, ИТ менаџер

banini
УПИС.Нет значајно је побољшао систем извештавања и донео доста нових момената у самом организовању рада и протоку документације. Већа је повезаност свих процеса, праћење и планирање свих ресурса је знатно ефикасније...
doming
УПИС је постао наш избор, јер је располагао модулима за све сфере нашег тренутног и будућег пословања. Сходно слогану "све за грејање на једном месту" тежили смо ка томе да све информације буду на једном месту. УПИС нам је то омогућио...

Дејан Тодоровић, ИТ менаџер

2016-12-21T11:28:57+00:00

Дејан Тодоровић, ИТ менаџер

doming
УПИС је постао наш избор, јер је располагао модулима за све сфере нашег тренутног и будућег пословања. Сходно слогану "све за грејање на једном месту" тежили смо ка томе да све информације буду на једном месту. УПИС нам је то омогућио...
vetfarm-logo
Захваљујући импресивној помоћи ИИБ-а, нарочито у првим месецима, уочили смо могућности за повезивање пословних процеса и рационализацију пословања.

Петар Стојковић, Директор ИТ

2016-12-21T10:15:31+00:00

Петар Стојковић, Директор ИТ

vetfarm-logo
Захваљујући импресивној помоћи ИИБ-а, нарочито у првим месецима, уочили смо могућности за повезивање пословних процеса и рационализацију пословања.
bambi
УПИС се показао као веома практичан и примењив. Лако се учи, брзо прилагођава кориснику...

Петар Стојановић, ИТ менаџер

2016-11-01T11:50:50+00:00

Петар Стојановић, ИТ менаџер

bambi
УПИС се показао као веома практичан и примењив. Лако се учи, брзо прилагођава кориснику...
despecc
Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.

Лука Којић, Директор

2016-12-21T11:50:52+00:00

Лука Којић, Директор

despecc
Захваљујући флексибилоности УПИС-а и уз помоћ стручњака из ИИБ-а добили смо модеран информациони систем прилагођен компанијским сандардима и потребама.
teto
Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.

Љубиша Раденковић, Директор

2016-12-21T12:53:05+00:00

Љубиша Раденковић, Директор

teto
Уз помоћ УПИС-а проблеми око споразумевања на различитим језицима су превазиђени - сви гледају исти извештај, али свако на свом језику.

nagrade