IIB ukratko

Preduzeće IIB osnovano je 11.5.1990. godine pod prvobitnim imenom "Informatički inženjering Bošnjak – Beograd".  IIB je društvo za informatički inženjering sa tridesetak stalno zaposlenih i više spoljnih saradnika. Specijalizovano je za proizvodnju i uvođenje poslovnih informacionih sistema po meri korisnika. Uspešno uvođenje najmodernijih informacionih tehnologija omogućava više od 20 godina poslovanja na lokalnom i regionalnim tržištima.

IIB, sa svojim partnerima, bavi se izgradnjom i održavanjem poslovnih informacionih sistema u proizvodnji i prometu roba i usluga. Između ostalog mi vam omogućavamo da sagledate potrebe za uspostavljanjem savremenih poslovnih informacionih sistema, a ako ste ih već sagledali pomoći ćemo vam u definisanju informacionih zahteva. Ako ste to već uradili zajednički ćemo odabrati savremena softverska rešenja, računare, opremu i pripremiti mrežnu infrastrukturu, uputićemo vas kako da ostvarite očekivano. Na kraju ako želite uslugu po principu „ključ u ruke“ isporučićemo vam i pustiti u upotrebu poslovni informacioni sistem zasnovan na familiji naših proizvoda UPIS. 

Vizija

Širenje kulture humanog korišćenja informacionih tehnologija

Misija

Ostvarivanje uravnoteženog rasta i tržišno širenje uz težnju ka poslovnoj izvrsnosti

Cilj

Stvaranje vrhunskih programskih proizvoda koji ispunjavaju očekivanja naših korisnika

Poslovna politika

Uspostavljanje efikasnog poslovnog sistema IIB-a sposobnog da zadovolji potrebe zaposlenih i korisnika.

  • Stvarati nove i čuvati postojeće korisnike, kroz izradu i inovaciju korisnih programa visoke pouzdanosti i kvaliteta
  • Poslovati profitabilno, gajenjem poštenog i dugoročnog partnerstva sa korisnicima i isporučiocima
  • Postizati efikasnost u izradi programskih proizvoda uz uravnoteženost stvaranja i novih saznanja
  • Motivisati i usavršavati kadrove i osposobljavati korisnike za uspešno i lako korišćenje računarske tehnike putem stalnog obrazovanja i savetovanja
Politika kvaliteta


  • Uspostavljanje poslovnih procesa i aktivnosti u poslovnom sistemu IIB-a koji stalno doprinose unapređenju kvaliteta.
  • Produkovati kvalitetne i pouzdane programske proizvode, koji potpuno zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika.
  • Planirati aktivnosti u svim poslovnim procesima i unositi stalna poboljšanja, sa ciljem da izvrsnost postane pravilo i prepoznatljiv stil našeg rada.
  • Graditi klimu saradnje, poverenja i pripadnosti firmi kod svih zaposlenih, uključujući ih u kreiranje poslovnih procesa.
2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.