UPIS.Net- Spoljna trgovina


Spoljna trgovina obuhvata poslove prometa usluga, predmeta i sredstava rada na ino tržištu. Obuhvaćeni su poslovi uvoza i izvoza za sve vidove spoljnotrgovinskog poslovanja, evidencije carinskog smestišta i posebni oblici spoljnotrgovinskih poslova kao što su kompenzacija, reeksport... Omogućeno je praćenje i protoka svih informacija od prvog kontakta sa ino kupcem/ino dobavljačem, do definisanja i ugovaranja spoljnotrgovinskog posla, isporuke/prijema robe, carinjenja, plaćanja i naplate, kroz punu automatizaciju spoljnotrgovinske operative preduzeća sa izradom svih potrebnih i zakonom propisanih dokumenata.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.