UPIS.Net- Činioci poslovanja

Činioci ili predmeti poslovanja predstavljaju informacioni podsistem UPISa koji definiše sve resurse poslovnog sistema preduzeća, a često ga zovemo i podsistem matičnih evidencija (šifarnici). Osnovna funkcija mu je da detaljno opiše kadrove, partnere, artikle, kao i druge pojmove koji na bilo koji način utiču na funkcionisanje preduzeća ili UPIS.Neta. Ovaj podsistem je povezan sa svim poslovnim funkcijama, a od njegovog bogatstva i ažurnosti zavisi domet i funkcionalnost informacionog sistema.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.