Upis.Partner- Transport


Transport obuhvata poslove planiranja i prevoza predmeta i sredstava rada, održavanje i praćenje troškova voznog parka evidenciju vozača i putnih naloga, kao i obračun sa fakturisanjem usluga prevoza. Planiranje transporta omogućuje upravljanje rasporedom obilazaka po rutama i automatsku izradu tovarnog lista. Detaljno se prate i troškovi po vozilima, vozačima i turama sa prosecima potrošnje po raznim kategorijama.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.