UPIS.Partner- Tehnologija i normativ


Tehnologije i normativi je podsistem koji podržava konstruktivne, tehnološke sastavnice i recepture sa tehnologijma proizvodnje kao i tehničke normative sa tehnologijama postupaka za održavanje sredstava rada. Sastavnice imaju željeni broj nivoa, a sadrže operacije, materijale (delove), sredstva rada, alate, zaštitna sredstva, energente i rad, sa mogućnošću dobijanja jediničnih ili paritetnih normativa, komponenti i rada. Drugim rečima, ovaj informacioni podsistem obezbeđuje modele za potrebe planiranja, proizvodnje i održavanja.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.