UPIS.Partner- Skladištenje


Skladištenje pokriva poslove evidentiranja podataka o prijemu i kontroli sopstvenih i tuđih predmeta rada, skladišnu manipulaciju artiklima i njihovu isporuku i distribuciju. Podržava organizovanje prijema po prijemnim mestima i dokumentima, uz kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu. Omogućava praćenje organizacije magacina po pozicijama (regalno) i po dokumentima, sa izradom identifikacionih kartona koji obezbeđuju sledljivost, uz mogućnost vođenja zaliha po serijama, šaržama, serijskim brojevima i starosti. Isporuka i distribucija se rade na osnovu paking lista i otpremnica uz mogućnost izrade tovarnog lista po vozilima. Obezbeđena je optimizacija i upravljanje zalihama po više modela.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.