UPIS.Partner- Proizvodnja


Proizvodnja obuhvata poslove planiranja, lansiranja, pripreme, izvršenja i obračuna za serijsku, komadnu, procesnu i kuplovanu proizvodnju. Formiranje i lansiranje radnih naloga se vrši na osnovu operativnih planova preko tehnologija, a na osnovu njih se automatski formiraju trebovanja po troškovnim mestima i magacinima, sa bilansima materijala, alata, zaštitnih sredstava i energenata. Evidencija proizvodnje se vrši kroz radne liste sa željenim nivoom detaljnosti kao što su: smene, linije mašina, norme i slično... Obračuni troškova i učinaka proizvodnje vode se kroz knjigovodstvo troškova i učinaka ili, kako se popularno zove- pogonsko kljigovodstvo, i knjigovodstvo zarada. Podržani su i standardi, uputstva, planovi i zapisi o kontroli kvaliteta sa laboratorijskim ispitivanjima, a posebno je važan standard za automatsko imenovanje predmeta poslovanja na osnovu zaglavlja krakteristika, kao i HACCP u prehrambenoj industriji ili GMP u farmaceutskoj industriji, čije najvažnije zahteve o sledljivosti UPIS.Partner besprekorno ispunjava

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.