UPIS.Partner- Prodaja


Prodaja obuhvata sve aktivnosti upravljanja prodajom na domaćem i inostranom tržištu. Pokriva poslove upita, ponude, ugovaranja, poručivanja, otpreme i fakturisanja. Podržano je više načina upravljanja prodajom, uključujući i posebne proizvode za elektronsku i mobilnu prodaju. Podsistem prodaje obuhvata prodaju na veliko na domaćem i ino tržištu sa automatskim vođenjem kontrolnika i mogućnosti definisanja komercijalnih uslova za grupe partnera,grupe artikala, grupe dospeća i slično. Prodaja na malo sadrži sve funkcionalnosti bitne za rad maloprodaje, a može se povezati i sa UPIS.Kasom, koja podržava rad sa fiskalnim uređajima.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.